Vítejte

CO JE PROJEKT PRESTO?

"PRESTO" je akronym z názvu projektu: PREvence Se Třídou O.

Projekt je určen pro dvě cílové skupiny:

1. První skupinou jsou pedagogické kolektivy z prvního stupně ZŠ Jihočeského kraje
2. Druhou skupinou jsou školní metodici prevence (ŠMP) ze všech ZŠ Jihočeského kraje

Do jednoročního projetu v roce 2017 může vstoupit 14 základních škol, z každého okresu dvě 
a všichni Školní metodici prevence na ZŠ Jihočeského kraje.

PROJEKT ZAPOJENÝM ŠKOLÁM NABÍZÍ:

  1. Realizace odborných seminářů/výcviků pro učitele 1. stupně ZŠ na vybrané škole na téma aktivní práce s třídním kolektivem;         (únor- září 2017 výcvik pedagogických sborů v rozsahu cca 6 hod./měsíc; červenec-prosinec 2017 příprava a implementace preventivního programu pedagogy ve třídách pod metodickým vedením lektorů; coagink pedagogického sboru)
  2. vzdělávání ŠMP; seminář/výcvik na výše uvedené téma v rozsahu cca 2 dnů v 2017
  3. metodické vedení pedagogů při vedení třídnických hodin

Veškeré aktivity v rámci projektu jsou realizovány pro zapojené školy zdarma.

PROČ PROJEKT PRESTO?

Projekt byl vytvořen na základě praktických zkušeností metodiků prevence z PPP, kde se ukázala potřeba věnovat se ucelenému vzdělávání a výcviku pedagogických pracovníků na 1.stupni ZŠ v oblasti vedení třídnických hodin. Tento požadavek je i v souladu s novým Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) uvádí jako jedno z mnoha doporučení „…pravidelnou realizaci třídnických hodin, které by měly žákům poskytnout bezpečný prostor k reflexi vlastní zkušenosti ve škole, kdy mohou mluvit o své spokojenosti ve škole, pocitu bezpečí, vztazích ve škole a ve třídě, učit se efektivně řešit konfliktní situace atd…“Comments