Užitečné odkazy


Zobrazuje se 7 položek
PoskytovatelOdkazPopis zdroje
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
PoskytovatelOdkazPopis zdroje
SCIO Pohoda ve třídě Průběh a výstupy projektu společnosti SCIO :"Pohoda ve třídě 
www.odyssea.cz Metodiky osobnostní a sociální výchovy Jaké schopnosti, dovednosti a postoje žáků můžeme v OSV rozvíjet? Co by měl umět žák opouštějící školu v deváté třídě? Očekávané výstupy nabízejí seznam 55 schopností a dovedností uspořádaných do 11 tematických okruhů OSV. Jedná se o dlouhodobé cíle OSV, ze kterých si každá škola může vybírat své priority a zapracovat je do svého školního vzdělávacího programu. K jednotlivým očekávaným výstupům postupně vytváříme tzv. Lekce OSV. Nejdříve vytváříme lekce k těm očekávaným výstupům, o které mají školy největší zájem. 
RESOCIA o.s. Domažlice; autor Mgr. Petr Spurný  Komunitní kruh jako bezpečná podpora vztahů ve třídě Jaké cíle můžeme sledovat komunitním kruhem?Jaká může být tématická orientace KK? Na co se budeme primárně zaměřovat? Jak poznáme že cílů dosahujeme? 
Abeceda, občanské sdružení, Most, autor Radek Sárközi Moderní vyučovací metody – 3. díl – Komunitní kruh Sedění v kruhu je alternativní formou hromadného vyučování, která je založena na odlišném uspořádání učebního prostředí. Na rozdíl od tradičního uspořádání třídy do třech řad lavic nabízí mnohem přirozenější prostor pro komunikaci a vzájemnou spolupráci žáků, a tudíž i efektivnější učení. Kruh může být učební, diskuzní nebo komunitní. 
Respektovat a být respektován www.respektovat.com Komunitní kruh a škola Používání komunitního kruhu a dalších forem práce, které přispívají ke kultivaci vztahů ve třídě, vychází z přesvědčení, že škola není jen místem pro předávání vědomostí a dovedností z nejrůznějších oborů, ale současně místem, kde probíhá intenzivní sociální učení. 
www.seduo.cz Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku Výukový videokurz v délce 47 minut lektora Michala Dubce. Poznejte principy komunikace, která je v souladu s fungováním mozku, zlepšete své sebeovládání a dosáhněte většího porozumění s ostatními. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni: 1) Komunikovat s lidmi způsobem, který je důrazný a při tom neohrožuje vztahy. 2) Reagovat nekonfliktním způsobem na chování druhých lidí, které je vám nepříjemné. 3) Vést druhé lidi k sebeřízení a k odpovědnosti za jejich chování. 
www.odyssea Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole Osobnostní a sociální výchova (OSV) je od září 2007 povinným obsahem vzdělávání na všech základních školách a osmiletých gymnáziích v České republice. Jedná se o tzv. průřezové téma, které má prostupovat celou školní výukou od 1. do 9. třídy napříč předměty, projekty, semináři a školními prožitkovými kurzy. Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole. Používá praktické prožitkové metody vyučování.Jedná se o příručku, o kterou se učitelé mohou opřít, když se snaží rozvíjet vybranou osobnostní, sociální nebo etickou schopnost (dovednost) ve výuce.  
Zobrazuje se 7 položek