Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na úvodní seminář k projektu 17.1.

přidáno: 18. 1. 2017 22:52, autor: František Batysta

Úvodní informační seminář pro ředitele a ŠMP ZŠ  JČK 

úterý 17.1. 2017 od 10 do 12 hod. 

Polytechnická střední škola, Nerudova 59,  Č. Budějovice 

Cílem úvodního semináře je předání informací a nabídka spolupráce v krajském projektu KÚ Jč. krajes názvem: 

„Vzdělávání pedagogických pracovníků pro aktivní práci s třídním kolektivem
 jako prevence agresivních forem chování a jednání" – zkráceně PRESTO

který realizuje na základě pověření Pedagogicko-psychologická poradna Č. Budějovice.

Na semináři bude představen cíl, obsah, forma a rozsah programu připraveného pro první stupeň ZŠ. Po semináři budou školy předkládat PPP České Budějovice písemné přihlášky do projektu. Na základě přihlášených škol proběhne vlastní výběr celkem 14 ZŠ v Jč. kraji, z každého okresu 2 školy. 
Výběr bude proveden na základě předem stanovených kriterií a kvót projektu. Následně budou školy seznámeny s výsledky a s vybranými školami v regionech bude dohodnut harmonogram realizace projektu.

Projekt škole nabízí:

  • Realizace odborných seminářů/výcviků na téma aktivní práce s třídním kolektivem; pro učitele z 1.stupně na vybrané škole( únor- září 2017 výcvik pedagogických sborů v rozsahu cca 6 hod./měsíc; červenec-prosinec 2017
  •  příprava a implementace preventivního programu pedagogy ve třídách pod metodickým vedením lektorů; coagink pedagogického sboru)
  • vzdělávání ŠMP; seminář/výcvik na výše uvedené téma v rozsahu cca 2 dnů v 2017
  • metodické vedení pedagogů při vedení třídnických hodin

Projekt lze naplnit pouze jako celek. Nelze v průběhu roku z projektu odstoupit. Školy zapojené do projektu budou vybrány na základě hodnotících kritérií. 
Veškeré aktivity jsou v rámci projektu nabízeny škole zdarma.

V případě Vašich dotazů k náplni projektu obraťte se na ředitele PPP Mgr. P. Váchu tel. 725975587. 

V případě že potřebujete pomoci s elektronickou přihláškou, rád Vám pomůže F. Batysta tel.: 606 065 433. 

Elektronickou přihlášku k úvodnímu semináři laskavě vyplňte nejpozději do pátku 13. 1. 2017 do 13:13 hod. 

Je žádoucí, aby se semináře zúčastnil statutární zástupce školy a nejlépe školní metodik prevence. Ze školy však maximálně 2 účastníci.

Online přihláška na úvodní seminář k projektu PRESTO

Comments