Aktuality

Proběhly semináře pro školní metodiky prevence

přidáno: 4. 9. 2017 1:45, autor: metodici prevence PPPCB

V květnu a v červnu proběhly seznamovací semináře pro školní metodiky prevence o průběhu projektu PRESTO. 
ŠMP byli hlavními lektory seznámeni s dosavadním průběhem projektu. 

Přihlašování škol do projektu do 25.1.

přidáno: 19. 1. 2017 1:49, autor: metodici prevence PPPCB   [ aktualizováno 19. 1. 2017 1:51 ]

Pokyny k vyplnění přihlášky školy do projektu PRESTO.

 1. Stáhněte si soubor "Přihláška do projektu PRESTO.doc"
 2. Vyplňte přihlášku, jednotlivé řádky se přidají podle vašich potřeb
 3. Přihlášku laskavě zašlete nejpozději do 25. 1. 2017 včetně e-mailem na adresu:ppp.prevence@gmail.com
  a zároveň poštou, podepsanou statutárním zástupcem školy na adresu: 
  PPP České Budějovice, Nerudova 59, 37004 České Budějovice.
 4. Přijetí přihlášky vám potvrdíme na váš kontaktní e-mail. 
 5. Na zařazení ZŠ do realizace projektu není automatický nárok na základě podané přihlášky.
 6. Škola zařazená do projektu se ho musí zúčastnit v celém jeho rozsahu, projekt nelze ukončit předčasně.
 7. Odesláním přihlášky souhlasíte s využitím poskytnutých informací, pořízením foto a videodokumentace pro účely realizace, hodnocení a propagace projektu.

Pozvánka na úvodní seminář k projektu 17.1.

přidáno: 18. 1. 2017 22:52, autor: František Batysta

Úvodní informační seminář pro ředitele a ŠMP ZŠ  JČK 

úterý 17.1. 2017 od 10 do 12 hod. 

Polytechnická střední škola, Nerudova 59,  Č. Budějovice 

Cílem úvodního semináře je předání informací a nabídka spolupráce v krajském projektu KÚ Jč. krajes názvem: 

„Vzdělávání pedagogických pracovníků pro aktivní práci s třídním kolektivem
 jako prevence agresivních forem chování a jednání" – zkráceně PRESTO

který realizuje na základě pověření Pedagogicko-psychologická poradna Č. Budějovice.

Na semináři bude představen cíl, obsah, forma a rozsah programu připraveného pro první stupeň ZŠ. Po semináři budou školy předkládat PPP České Budějovice písemné přihlášky do projektu. Na základě přihlášených škol proběhne vlastní výběr celkem 14 ZŠ v Jč. kraji, z každého okresu 2 školy. 
Výběr bude proveden na základě předem stanovených kriterií a kvót projektu. Následně budou školy seznámeny s výsledky a s vybranými školami v regionech bude dohodnut harmonogram realizace projektu.

Projekt škole nabízí:

 • Realizace odborných seminářů/výcviků na téma aktivní práce s třídním kolektivem; pro učitele z 1.stupně na vybrané škole( únor- září 2017 výcvik pedagogických sborů v rozsahu cca 6 hod./měsíc; červenec-prosinec 2017
 •  příprava a implementace preventivního programu pedagogy ve třídách pod metodickým vedením lektorů; coagink pedagogického sboru)
 • vzdělávání ŠMP; seminář/výcvik na výše uvedené téma v rozsahu cca 2 dnů v 2017
 • metodické vedení pedagogů při vedení třídnických hodin

Projekt lze naplnit pouze jako celek. Nelze v průběhu roku z projektu odstoupit. Školy zapojené do projektu budou vybrány na základě hodnotících kritérií. 
Veškeré aktivity jsou v rámci projektu nabízeny škole zdarma.

V případě Vašich dotazů k náplni projektu obraťte se na ředitele PPP Mgr. P. Váchu tel. 725975587. 

V případě že potřebujete pomoci s elektronickou přihláškou, rád Vám pomůže F. Batysta tel.: 606 065 433. 

Elektronickou přihlášku k úvodnímu semináři laskavě vyplňte nejpozději do pátku 13. 1. 2017 do 13:13 hod. 

Je žádoucí, aby se semináře zúčastnil statutární zástupce školy a nejlépe školní metodik prevence. Ze školy však maximálně 2 účastníci.

Online přihláška na úvodní seminář k projektu PRESTO

1-3 of 3